Home » Suomalainen vapaa-aika : arjen ilot ja valinnat by Mirja Liikkanen
Suomalainen vapaa-aika : arjen ilot ja valinnat Mirja Liikkanen

Suomalainen vapaa-aika : arjen ilot ja valinnat

Mirja Liikkanen

Published 2009
ISBN :
Paperback
290 pages
Enter answer

 About the Book 

Henkilökohtaisilla valinnoilla ja arjen haaveilla on nyky-yhteiskunnassa kauaskantoisia seurauksia. Monet väittävät että niiden varaan rakentuu niin koko uusi talous kuin nykyiset yhteiskuntaluokatkin. Puhutaan elämysyhteiskunnasta,MoreHenkilökohtaisilla valinnoilla ja arjen haaveilla on nyky-yhteiskunnassa kauaskantoisia seurauksia. Monet väittävät että niiden varaan rakentuu niin koko uusi talous kuin nykyiset yhteiskuntaluokatkin. Puhutaan elämysyhteiskunnasta, unelmayhteiskunnasta, tarinayhteiskunnasta ja kokemustaloudesta. Vapaa-ajan luonnetta on tutkittu vähän, vaikka yksityinen elämänpiiri ja vapaa-aika on yhä tärkeämpi toiminnan areena ja lähtökohta oman elämän ja identiteetin rakentamisessa. Tämä teos tarkastelee ihmisten vapaa-ajan valintoja heidän sosiaalisissa suhteissaan, harrastuksissaan ja kulttuurituotteiden käyttäjinä.Yhteiskunnallinen kehitys näyttää ristiriitaiselta: toisaalta ihmiset ilmaisevat yhä voimakkaampaa suuntautuneisuutta perheeseen, toisaalta valinnat yksilöllistyvät ja monipuolistuvat. Kansainväliset virtaukset ja elämäntapatrendit ovat yhä vahvemmin läsnä ihmisten arjessa, mutta myös kansalliset ominaispiirteet ja kulttuurisisällöt pitävät pintansa.